Aktuelnosti

Zaštita breskve od bolesti i štetočina [21.04.2016]

Breskva

Predviđa se nestabilno vreme početkom sledeće nedelje. Za očekivati je da će se stvoriti uslovi za infekcije od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophylla). Preporuka je da se do subote (23.april) tretman sa Bravo 0,25% ili Odeon 0,2% ili Merpan 50 0.3% i slično. Ako pre tretmana list bude vlažan duže od 8 sati dodati i Folicur 250 EW 0,1% ili Orius 0,1%.

Takođe je regionima južno od Fruške Gore počelo piljenje gusenica breskvinog smotavca (C. molesta). U ovim regioima fungicidu dodati i Pyrinex 0,15% ili Coragen 0,02%. Međutim, ako ima lisnih vašiju primentiti Actaru ili Kestrel i slično u koncentraciji od 0,05%.