Aktuelnosti

Kolika je opasnost do izmrzavanja ozimih strnih žita i uljane repice! [08.01.2017]

Pšenica, Ječam, Ostale biljne vrste

Prema literaturnim podacima, bez snežnog pokrivača,  izmrzavanje može da nastupi ako se temperature vazduha spuste na:

- pšenica ispod  -20°C (-25°C)

- ozimi ječam  ispod -15°C (-20°C)

- uljana repica ispod -12°C (-15°C)

Da li će i u kojoj meri da dođe do izmrzavanja zavisi od učestalosti i dužina ekstremno niskih temperatrura, naglih otopljavanja i smrzavanja, sorte/hibrida, razvijenosti useva (kasne setve, slabiji usevi su osetljiviji), ishranjenosti mladih biljaka (pre svega sa fosforom i kalijumom)…

Ako se sve ovo uzme u obzir možemo reći, na osnovu trenutne situacije da postoji realna opasnost od oštećenja pre svega useva uljane repice, pa i ječma. Međutim, pošto ima dosta parcela pod pšenicom koja je sada u fazi nicanja ili prva dva lista i na ovim njivama treba očekivati štete od zimskih mrazeva. Naročito su ugroženi lokaliteti gde nema snežnog pokrivača ili je on tanji od  3-4cm (veći deo Vojvodine).

 Trenutna temperatura zemljišta na 5cm dubine ispod debljeg snežnog pokrivača je oko -0,5°C bez većih oscilacija tokom dana. Ali gde ga nema ili je tanji od 2cm dnevne oscilacije idu u proseku -3 do -8°C, što svakako ne doprinosi ublažavanju ekstremnih uslova.   

Problem malo ublažava, kod useva koji su na vreme posejani i u dobroj kondiciji, činjenica da su biljke maksimalno iskaljene (dugo traju hladni dani, koji nisu bili prekidani dužim toplim periodima). Takođe je dobro što je zemljište suvo (u Vojvodini trenutno vladaju uslovi suše do ekstremne suše, a u centraloj Srbiji normalni do sušni uslovi), pa i to ublažava negativno delovanje niskih temperatura (na prim: kod uljane repice tolerantnost na niske temperature jako pada u vlažnom zemljištu – može da izmrzne već na -7 do -10°C).