Aktuelnosti

Aktuelna zaštita breskve i šljive [12.05.2022]

Šljiva, Breskva

    Povremene lokalne kiše ili makar kratkotrajno vlaženje mogu da prouzrokuju pojavu šupljikavosti lista. Smotavci koji prouzrokuju crvljivost plodova su počeli intenzivan let. Preporuka je da se uradi zaštita tokom narednih nekoliko dana sa:

Merpan80 2 kg/ha ili Metod480 3 L/ha ili Delan 0,75 kg/ha ili Galileo 0,75 kg/ha uz dodatak Akord 0,75 L/ha ili Orius 0,75 L/ha

na nektarine dodati i: Sercadis 0,15L/ha ili Nimrod 0,8L/ha ili Image 0,5 L/ha protiv pepelnice.

Protiv crvljivosti ploda u slučaju male brojnosti na feromonskim klopkama raditi sa: Karate zeon 0,02% ili Mavrik 0,03% ili Envure 0,03% a u slučaju velike brojnosti dodati: Harpun 0,1% ili Alkazar 0,1% ili Lascar 0,1%.