Aktuelnosti

Smanjivanje rizika od pucanja plodova trešnje [17.05.2022]

Ostale biljne vrste

 U cilju očvršćavanja tkiva plodova i smanjenja rizika od pucanja plodova trešnje uraditi 3 vezana tretmana sa : (samo za pretplatnike)