Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [30.05.2022]

Vinova loza

Vinova loza se u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fazi na početka ili punog cvetanja. Padavine u protekla dva dana stvorile su povoljne uslove za razvoj najvažnijih bolesti vinove loze, pa je preporuka da se tretman odradi pre sledeće kiše i uslova za nove infekcije patogena plamenjače, pepelnice i crne truleži. 

Za plamenjaču koristiti: ARMETIL 0.3%, MILDICUT 0.4%, PROFILER 0.3%, PERGADO F 0.25%, ACROBAT 0.3%  ili CIMBAL 0.25% 

Za pepelnicu i crnu trulež koristiti SCORE ili DIFERENT ili SECVENCA ili SIGURA u koncentraciji 0.05 % ili količini 0.3 litra po ha

Za pepelnicu dodati i KUMULUS ili THIOVIT JET ili COSAVET ili MICROTHIOL SPECIAL DISPERS I WETSUL u količini 3 kg/ha