Aktuelnosti

Smotavac šljive [10.06.2022]

Šljiva

   Brojnost šljivinog smotavca je opet bila značajna na klopkama. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita od šljivinog smotavca. Na mestima gde je brojnost na klopkama mala, zaštita se može uraditi sa: Karate zeon 0,25 L/ha ili Lamdex 0,25 L/ha ili Kaiso 0,25 L/ha ili Kozak 0,25L/ha,  a na mestima gde je brojnost velika sa: Affirm opti 2,5 kg/ha.

  U cilju sprečavanja bolesti, zaštitu uraditi sa: Dithane ili Mankogal80 2,5 kg/ha ili Magenta 0,2% ili Folpan 0,2%.

    Radi suzbijanja truleži preporuka je da se dada i Biotic B 250 mL na 100 L vode.