Aktuelnosti

Smotavac šljive [10.06.2022]

Šljiva

   Brojnost šljivinog smotavca je opet bila značajna na klopkama. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita od šljivinog smotavca. Na mestima gde je brojnost na klopkama mala, zaštita se može uraditi sa:...  a na mestima gde je brojnost velika sa: ...

  U cilju sprečavanja bolesti, zaštitu uraditi sa: 

   Radi suzbijanja truleži preporuka je da se dada i Biotic B 250 mL na 100 L vode.