Aktuelnosti

Zaštita jabuke [18.06.2022]

Jabuka

Period primarnih infekcija gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) je završen. Preporuka je da se nastavi zaštita kontaktnim fungicidima u zasadima gde ima simptoma ovog patogena. Tretmane izvoditi neposredno pre najavljenih padavina sa CADURANS 2,5lit/ha ili MERPAN80 2kg/ha ili METOD 3lit/ha ili MANFIL 2,5kg/ha ili MANKOGAL80 2kg/ha ili DITHANE NEO TECH 2,5kg/ha ili MANKOSAV80 2kg/ha.

Jabukin smotavac (Cydia pomonella) ima nekoliko generacija godišnje i predstavlja najznačajniju štetočinu jabuke. Gusenice prave štete ubušujući se u plod, to se najčešće događa na mestu gde se dva ploda dodiruju. Gusenice se ubušuju u plod, prave hodnike i hrane se semenkom jabuke. Takvi plodovi vrlo brzo opadaju. Zbog toga je jako bitna naizmenična primena insekticida različitog mehanizma delovanja. Sada je preporuka da se uradi tretman sa IMIDAN 2kg/ha, a za sledeći tretman koji treba da sledi 10-12 dana kasnije preporuka je CORAGEN 0,2lit/ha.

Preporuka je kada su visoke dnevne temperature tretmane izvoditi u večernjim časovima!!!