Aktuelnosti

Bor i kalcijum u paprici [29.06.2022]

Paprika

U zavisno sti od regiona paprike na otvorenom polju se kreće od faze cvetanja do faze zametnutog ploda. Na paprikama koje se spremaju za cvetanje, preporuka je da se uradi tretman Borom radi pospešivanja oplodnje, zametanja ploda i izbegavanja deformiteta ploda ( pogotovo na alkalnim zemljištima gde se Bor slabo usvaja ). Paprike koje već imaju zametnut plod trebalo bi početi tretirati preparatima na bazi kalcijuma i tako izbeći pojavu nedostatka kalcijuma koja se ispoljava u vidu suve truleži vrhova ploda i truleži korena. Na mestima gde je odnos cveta i zametnutog ploda od prilike isti najbolje bi bilo uraditi blok tretman preparatom koji sadrže i bor i kalcijum, kasnije kada bude mnogo više formiranih plodova u odnosu na cvetove uraditi blok tretman preparatom na bazi kalcijuma. Preporuka je :

Preparati na bazi bora : Headland Boron 1 l/ha ili Foligal Bor 150 1 l/ha ili Borovell 1 l/ha ili Wuxal Boron 2 l/ha ili Foliarel 21 % B 1-3 kg/ha ili Lebosol Bor 1 l/ha.

Preparati na bazi kalcijuma : Wuxal Calcium 2-3 l/ha ili Foligal Kalcijum 1 l/ha ili Calitech 3 l/ha ili Maxflow Ca 1 l/ha ili Lebosol Calcijum forte 3 l/ha ili Foligal Cal Pit 3 l/ha.

Mesta na kojima je odnos cveta i zametnutog ploda podjednak : Kombinacija gore navedenih preparata Boramin Ca 1 l/ha  ili Lebosol Robustus 2 l/ha ili Fertigal CaB Organo  2 l/ha ili Callamin Bor 3 l/ha.

 

Jedinstven preparat koji može da se koristi i protiv bakterioznih obolenja, a pri tome sadrži kalcijum je : Fosfivell Ca 2,5 l/ha