Aktuelnosti

Zaštita od bolesti u šećernoj repi [30.06.2022]

Šećerna repa

   Potencijal Mrke pegavost - Cercospora je dostigla nivo kada je potebno početi zaštitu. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita sa:

 Mankogal 80 2,5 kg/ha ili Manfil 80WP 2,5 kg/ha ili Mankosav 80 2,5 kg/ha u kombinaciji sa

 DifurePro 0,4 L/ha ili Rias 0,4 L/ha ili Difure Gold 0,75 L/ha ili Spyrale 0,75 L/ha

a mogu se koristititi i Pylon 0,8 L/ha ili Spyrale 0,75 L/ha ili Different 0,3 L/ha ili Ambasador 0,3 L/ha ili Difcor 0,3 L/ha ili  Eminent 1 L/ha ili Sekvenca 0,3 L/ha.