Aktuelnosti

Zaštita krompira [30.06.2022]

Krompir

   Na krompirima koji su završili cvetanje počinje da se razvija crna pegavost - Alternaria, pa je osim fungicida koji dominantno služe za zaštititu od plamenjače treba dodavati i fungicida protiv crne pegavosti. Preporuka je da se narednih dana uradi zaštita sa:

Score ili Different ili Ambasador ili Difcor ili Sekvenca 0,5 L/ha u kombinaciji sa

Nando ili Niveral ili Kardinal 0,4 L/ha.

  Ukoliko se pregledom ustanovi da je prisutna plamenjača uz navedene preparate dodati i: Infinito 1,4 L/ha ili Magnetic 1,4 L/ha, a za 5-6 dana ponoviti zaštitu sa: Orvego 0,8 L/ha ili Valis M 2,5 kg/ha ili Valis plus 2,5 kg/ha.