Aktuelnosti

Zaštita jabuke [08.07.2022]

Jabuka

U toku je polaganje jaja i početak piljenja larvi druge generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella), preporuka je da se uradi tretman sa preparatom TOP GUN 0,5lit/ha.

Suvo i toplo vreme pogoduje razvoju crvene voćne grinje (Panonichus ulmi) i običnog paučinara (Tetranychus urticae). Potrebno je pregledati zasade i ukoliko se utvrdi njihovo prisustvo uraditi tretman sa ARMADA 1lit/ha ili INVERT 0,7lit/ha ili ABASTATE 1lit/ha ili AMON 0,7lit/ha ili VERTIMEC 0,7lit/ha ili ROMECTIN 0,7lit/ha. Na napadnutom lišću se u početku vide žućkaste tačkice koje ubrzo dobijaju smeđu boju, list se suši i otpada. Štete nastaju usled sisanja sokova lista koji gubi hlorofil, smanjuje se fotosinteza, dolazi do smanjenog porasta mladara i formiranja rodnih pupoljaka za narednu godinu.

U voćnjacima gde ima simptoma čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis) nastaviti sa zaštitom kontaktnim fungicidima.