Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od mrke pegavosti [22.07.2022]

Šećerna repa

Potencijal Mrke pegavost - Cercospora je dostigla nivo kada je potebno ponoviti zaštitu. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita sa:

... (samo za pretplatnike)