Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od mrke pegavosti [22.07.2022]

Šećerna repa

Potencijal Mrke pegavost - Cercospora je dostigla nivo kada je potebno ponoviti zaštitu. Preporuka je da se narednih nekoliko dana uradi zaštita sa:

 Mankogal 80 2,5 kg/ha ili Manfil 80WP 2,5 kg/ha ili Mankosav 80 2,5 kg/ha u kombinaciji sa

 Propuls 1,2 L/ha ili Sanus 1,5 L/ha ili Duett ultra 0,5 L/ha ili Antre plus 1,5 L/ha 

a mogu se koristititi i Pylon 0,8 L/ha ili Spyrale 0,75 L/ha ili Unifi 1 L/ha ili Duplex pro 0,8 L/ha ili  Eminent 1 L/ha.