Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [29.07.2022]

Vinova loza

Vinova loza je u fazi sazrevanja grozdova.Padavine koje se najavljuju za vikend mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj sive truleži Botrytis cinerea).

Preporuka je da se u naredna dva dana odradi tretman u zoni grozda sa jednim od navedenih fungicida: SWITCH 0.1%, TELDOR 0.15%, PEHAR 0.3%, ZEMBY 0.15% ILI CANTUS 0.1% 

U vinogradima gde se na feromonskim klopkama hvata veliki broj leptira grožđanih moljaca odraditi tretman u zoni grozda sa: CORAGEN 0.02%, AFFIRM OPTI 0.3%, TRITON 0.3%, DELEGATE 0.04%ili LASER 0.04%