Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [29.07.2022]

Vinova loza

Vinova loza je u fazi sazrevanja grozdova. Padavine koje se najavljuju za vikend mogu stvoriti povoljne uslove za razvoj sive truleži (Botrytis cinerea). Preporuka je da se u zoni...

U vinogradima gde se na feromonskim klopkama hvata veliki broj leptira grožđanih moljaca odraditi tretman ..., tamo gde je mala brojnost nema potrebe raditi insekticid.