Aktuelnosti

Zaštita šećerne repe od pegavosti [14.08.2022]

Šećerna repa

     Suvo vreme uslovilo je usporen porast repe, a samim tim i usporeno širenje pegavosti šećerne repe. Preporuka je da se tokom nekoliko narednih dana pregleda repa na prisustvo pegavosti. Ukoliko se pege ustanove na više od 20% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita sa:

Nordox 2 kg/ha ili Champ DP 2,5 kg/ha ili Everest 3 L/ha ili Bakarni oksihlorid50 2,5 kg/ha u kombinaciji sa:

Pylon 0,8 L/ha ili Spyrale 0,75 L/ha ili Unifi 1 L/ha ili Duplex pro 0,8 L/ha ili  Eminent 1 L/ha.

Ukoliko se pege ustanove na 10-20% biljaka, preporuka je da se uradi zaštita samo sa nekim od preventivnih fungicida na primer:

Nordox 2 kg/ha ili Champ DP 2,5 kg/ha ili Everest 3 L/ha ili Bakarni oksihlorid50 2,5 kg/ha

a ukoliko se pege ustanove na manje od 10% biljaka, zaštitu treba raditi samo ukoliko je planirano vađenje nakon 1 oktobra takođe samo sa preventivnim fungicidom.

     Na pojedinim njivama zapaženo je značajno prisustvo repinog moljca (Scrobipalpa ocellatella). Ukoliko je napadnuto više od 50% biljaka, preporuka je da se prilikom zaštite od pegavosti doda insekticid: Cipkord 0,3 L/ha ili Karate zeon 0,25 L/ha ili Sumi Alpha 0,3 L/ha ili Scatto 0,5 L/ha ili Polux 1 L/ha.