Aktuelnosti

Precvetavanje šljive [26.04.2023]

Šljiva

Šljive su uglavnom u fazi precvetavanja. Preporuka je da se uradi suzbijanje šljivine ove i lisnih vaši sa:

Zbog čestih kiša zaštitu lista obaviti fungicidima:...