Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [27.04.2023]

Vinova loza

Vinova loza u zavisnosti od sorte i lokaliteta je u fazi lastara do 10 cm. Prohladno vreme otežava i usporava porast lastara, kada se stvaraju pivoljni uslovi za razvoj loznih grinja uzročnika antraknoza Calepitrimerus vitis( naročito osetljiva sorta sovinjon) i eriofidnih grinja (osetlji rajnski rizling i stona sorta kardinal). Preporuka je da se tretman odradi sa jednim od navedenih akaricida: ABASTATE, VERTIMEC, AMON, ARMADA ili ACARISTOP 0.15 %.

Padavine i česta vlaženja lista u proteklom  periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcije prouzrokovaca crne pegavosti Phomopsis viticola, pa je preporuka u naredna dva dana pre sledeće kiše odraditi tretman sa: POLIRAM 0.2 %ili MANKOGAL 0.25% ili MANKOSAV ili MANFIL 0.25 %.

Sa pojavom prvih listića treba početi zastitu od prouzrokovača pepelnice Uncinula necator. Patogen prezimljava u pupoljku i sa kretanjem vegetacije može inficirati prve listove. Preporuka: SERCADIS 0.025%, ili LUNA EXPIRIANCE 0.04%