Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [27.04.2023]

Vinova loza

Vinova loza u zavisnosti od sorte i lokaliteta je u fazi lastari do 10 cm. Prohladno vreme otežava i usporava porast lastara, kada se stvaraju povoljni uslovi za razvoj loznih grinja uzrocnika antraknoza Calepitrimerus vitis( narocito osetljiva sorta sovinjon) i eriofidnih grinja( osetljiv rajnski rizling i stona sorta kardinal). Preporuka...(samo za pretplatnike). Padavine i česta vlaženja lista u proteklom periodu stvaraju povoljne uslove za nastanak infekcije prouzrokovača crne pegavosti Phomopsis viticola, pa je preporuka... Sa pojavom prvih listića, treba početi zastitu od pepelnice Uncinule necator sa...