Aktuelnosti

Zaštita leske od štetočina i bolesti [06.05.2023]

Leska - lešnik

    Na lesci je zabeležena povećana brojnost lisnih vaši. Preporuka je da se voćnjaci pregledaju na prisustvo vaši i grinja. Ukoliko su prisutne vaši preporuka je da se uradi zaštita sa: Sivanto prime 0,4 L/ha ili Closer 0,2 L/ha.

    Ukoliko su osim vaši pristune i grinje zaštitu uraditi sa: Movento ili Furioso ili Dirigent 1,5 L/ha, koji će suzbiti i grinje i vaši.

    Zaštitu od bolesti uraditi sa: Shub 1,8kg/ha ili Captan80 1,8 kg/ha ili Merpan80 1,8 kg/ha ili Belagio 1,8 kg/ha ili Metod 3 L/ha ili Capi 3 L/ha ili Cadurance 3 L/ha u kombinaciji sa Botrix B 2 L/ha.