Aktuelnosti

Vaši u višnjama i trešnjama i muva [11.05.2023]

Višnja

    Pregledom višanja i trešanja ustanovljeno je prisustvo vaši u svim zasadima. Preporuka je da se uradi suzbijanje lisnih vaši sa: Closer 0,4 L/ha ili Afinex ili Kestrel ili Tonus ili Wizzzaard 0,4 kg/ha.

    Sada je pravo vreme da se postave pločaste fluorescentno žute klopke za trešnjinu muvu. Dodatni atraktant koji se isporučuje uz Csalomon klopku nije feromon. On sadrži hranidbeni mamak. Hranidbeni mamak povećava ulov za 50 do 70%. Za razliku od feromonskih klopki, ova klopka hvata podjednako i mužjake i ženke. Klopka zadržava efiksanost sve dok lepljiva površina ne bude pokrivena insektima. To se dešava obično u roku od 6 do 8 nedelja, zavisno od vremenskih uslova i broja insekata. Klopka se koristiti za otkrivanje pojave i praćenje leta i brojnosti višnjinih muva. Nakon postavljanja, lepljive ploče treba kontrolisati svaki ili svaka dva dana. Od dana kada se ulove prve muve, dovoljno je brojati muve dva puta nedeljno. Muve nakon prve pojave moraju da se hrane 10 do 15 dana da bi polno sazrele. Zato ne treba žuriti sa upotrebom insekticida. Ukoliko se tokom 7 dana ulovi manje od 3 muve, nije potrebno vršiti suzbijanje. Ukoliko se tokom 7 dana ulovi 3 do 5 muva suzbijanje obaviti nakon 7 do 10 dana posle tog ulova. Ako se lovi više od 5 muva na nedeljnom nivou, suzbijanje obaviti u roku od 5 do 7 dana nakon tog ulova. Dalja upotreba insekticida zavisi od brojnosti muva na klopci i vremena sazrevanja koje je osobina svake sorte višnje i trešnje. Zaštitu obavljati sve dok je brojnost preko navedenih vrednosti.