Aktuelnosti

Erwinia Amylovora (bakteriozna plamenjača) u krušci i dunji [16.05.2023]

Kruška

Maj mesec je perod kada u kruške i dunje kada dolazi do najagresivnijeg napada Erwinie amylovore. Do kraja maja meseca preporučljivo je najmanje jednom nedeljno da se obiđu zasadi u cilju utvrđivanja prisustva simptoma, mladari se suše i uvijaju u vidu pastirskog štapa. Posebnu pažnju obratiti u zasadima gde je u poslednje dve godine  bilo simptoma, odnosno problema.

Takođe poseban oprez je potreban u lokalitetima gde je nakon cvetanja bilo grada i/ili olujnog vetra. U tim zasadima u roku od 24 sata od nastanka oštećenja primeniti sredstva na bazi kaptana (Merpan i sl.) i folijarna hraniva sa antistres efektom : (Megafol 2 l/ha, Vellamin 3,5 l/ha, Wuxal amino 1 l/ha ili  Isabion 2 l/ha ili Delfan plus 1-2 l/ha), još bolje bi bilo uraditi : Botrix B 1%.

U voćnjacima gde se uoče pojava bolesti uraditi : Bacillomix specijal ili Botrix B 1%. Na voćkama gde se uoče simptomi oboljenja ne treba žuriti sa otklanjanjem zaraženih biljnih delova, treba dati biljci šansu da proba sam da se izbori sa bolešću.

Krajem vegetacije otkloniti zaražene biljne delove, alat (makaze, testere za rezanje) nakon svake upotrebe dezinfikovati (u alkoholu ili Desu ). Zaražene biljne delove odmah spaliti.