Aktuelnosti

Zaštita jabuke [26.05.2023]

Jabuka

Lokalni pljuskovi poslednjih nekoliko dana stvorili su povoljne uslove za još uvek primarne infekcije gljive prouzrokovačem čađave pegavosti lista i krastavosti ploda (Venturia inaequalis). Preporuka je da se uradi tretman sa DELAN 0,7kg/ha ili ALCOBAN 1kg/ha ili GALILEO 0,75kg/ha ili FIESTA 1kg/ha + AMBASADOR 0,15lit/ha ili DIFCOR 0,3lit/ha ili SCORE 0,3lit/ha ili DIFFERENT 0,3lit/ha ili SEKVENCA 0,2lit/ha ili KAPOERA 0,2lit/ha. U toku je polaganje jaja i piljenje larvi prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella), preporuka je da se uradi insekticid CORAGEN 0,2lit/ha.

Vizuelnim pregledom zasada jabuka utvrđeno je prisustvo lisnih vašiju, preporuka je da se uradi insekticid ŠIMAN 250g/ha ili KESTREL 250ml/ha ili AFINEX 250g/ha ili TONUS 250g/ha ili ATIS 250g/ha ili VOLEY 250g/ha ili JASSA 250g/ha.