Aktuelnosti

Zaštita paprike od bolesti [29.05.2023]

Paprika

    Paprika na otvorenom polju je u fazi od kotiledona do dva lista. Iako je vreme sa stalnim padavinama, značajnija pojava bakterioza za sada nije primećena. Ipak preprouka je da se uradi zaštita sa: Champ DP ili Vitra ili Bakarni oksihlorid 50 ili Neoram ili Cuprovell ili Cupro Caffaro 50WP ili Fungohem ili Cuprozin ili Nordox ili Everest ili Funguran ili Cuprablau u gornjoj preporučenoj dozi primene.

  Nisu primećene vaši na paprici, pa ih treba dodati samo ako se pregledom polja ustanovi prisustvo. Mogu se koristiti: Tonus, Jassa, Volley, Kestrel, Šiman.