Aktuelnosti

Zaštita krompira od bolesti i štetočina [29.05.2023]

Krompir

  Vremenski uslovi pogoduju razvoju plamenjače, ali i bakterioza. Preporuka je da se pregledaju usevi krompira. 

   Ukoliko su prisutni simptomi plamenjače, preporuka je da se uradi zaštita sa: Ridomil Gold R 5 kg/ha ili Fantic M 2,5 kg/ha ili Armetil OH 3,2 L/ha ili Leonida 0,5 L/ha ili Alijansa 2,5 kg/ha  i ponovi za 4-5 dana sa: Infinito 1,6 L/ha ili Magnetic 1,6 L/ha.

   Ukoliko nisu prisutni simptomi plamenjače, preporuka je da se uradi zaštita sa: Amaline flow 3 L/ha ili Cupertin folpet 4 kg/Ha ili Polyram 2 kg/ha ili Nordox 1,5 kg/ha ili Cuprozin 2,75 kg/ha ili Cuprablau Z 3 L/ha ili Cobox 2,75 kg/ha.

   Počelo je piljenje larvi krompirove zlatice, pa je preporuka da se uradi suzbijanje sa: Alverde 0,3 L/ha.