Aktuelnosti

Zaštita leske od prve generacije stenica, surlaša i bolesti [14.06.2023]

Leska - lešnik

    Stenice su u fazi masovnog naseljavanja zasada leske, surlaši su u fazi pripreme za polaganje jaja. Preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana uradi njihovo suzbijanje sa: ...

    Česte kiše pogoduju pojavi bolesti leske. Preporuka je da se tokom narednih nekoliko dana uradi zaštita sa:...

    Kako bi obezbedili optimalnu ishranu mikroelementima preporuka je da se navedenim sredstvima za zaštitu bilja dodaju:...