Aktuelnosti

Pojava bakteriozne plamenjače na paprici na otvorenom polju [14.06.2023]

Paprika

     Paprika iz semena je dostigla uzrast od 4-8 listova. Zabeležena je bakteriozna plamenjača u značajnijem obimu. Preporuka je da se uradi zaštita sa Talocuper 2 L/ha. 

    U cilju sprečavanja daljeg širenja bakterioza imunitet paprike može se povećati primenom: Fosfivell Cu 3 L/ha ili Trafos K 3 L/ha ili Mitrax 4 kg/ha ili Legat 4 kg/ha ili Fosco 4 kg/ha ili Aliette flash 4 kg/ha u kombinaciji sa: Biotic B 1-3 L/ha.