Aktuelnosti

Pojava bakteriozne plamenjače na paprici na otvorenom polju [14.06.2023]

Paprika

     Paprika iz semena je dostigla uzrast od 4-8 listova. Zabeležena je bakteriozna plamenjača u značajnijem obimu. Preporuka je da se uradi zaštita sa ...

    U cilju sprečavanja daljeg širenja bakterioza imunitet paprike može se povećati primenom: ...