Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [21.06.2023]

Vinova loza

Najavljene nove padavine za kraj nedelje stvoriće nove povoljne uslove za najvažnije patogene vinove loze. Preporuka je da se tretman od plamenjače, pepelnice, sive i crne truleži odradi u naredna dva dana. Odabir fungicida po prepiruci od 11.juna. Zbog visokih temperatura tretman raditi prepodne ili kasno popodne.

Povećana brojnost cikade Scaphoideus titanus  koja vektorski može prenosi fitoplazmu Flavencese dorea. Preporuka SIVANTO PRIME 0.5 L/HA