Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [21.06.2023]

Vinova loza

Najavljene nove padovine za kraj nedelje stvoriće nove povoljne uslove za najvažnije patogene vinove loze. Preporuka je... samo za pretplatnike

Povećana brojnost cikade Scaphoideus titanus, koja vektorski može prenositi fitoplazmu Flavencese doreee. Preporuka...