Aktuelnosti

Bakterioze paprike na otvorenom polju [29.06.2023]

Paprika

    Paprika na otvorenom polju pošinje sa cvetanjem. Bakterioze paprike su prisutne na skoro svim usevima, pa je preporuka da se uradi zaštita pre najavljane kiše u subotu sa: Fosfivell Cu 3 L/ha ili Trafos K 3 L/ha ili Mitrax 4 kg/ha ili Legat 4 kg/ha ili Fosco 4 kg/ha ili Aliette flash 4 kg/ha u kombinaciji sa: Biotic B 2 L/ha.

     U cilju bolje oplodnje preporuka je da se dodaju: Wuxal Boron 2 l/ha  ili Foligal feed Bor 150 1 l/ha ili Headland Boron 1 l/ha ili Foliarel 21 % B 1 kg/ha ili Borovell 1 l/ha.

   Prisutna su i pojedinačna jaja sovica i kukuruznog plamenca, ali trenutno nema potrebe za njihovim suzijanjem.