Aktuelnosti

Zaštita jabuke [01.07.2023]

Jabuka

U zavisnosti od lokaliteta i osetljivosti sorti usled stalnih pojava lokalnih pljuskova u većini voćnjaka treba nastaviti zaštitu protiv prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), preporuka je KARDINAL 0,75lit/ha ili NIVERAL 0,75lit/ha ili NANDO 0,75lit/ha ili GATRO 0,75lit/ha ili HILLAN 0,75lit/ha ili NUMA 0,75lit/ha.

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella), proizvođačima se preporučuje primena insekticida IMIDAN 2kg/ha ili CORAGEN 0,2lit/ha.

U nekim zasadima je došlo do pojave crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), pa je preporučljivo pregledati zasade jabuka. Crvena voćna grinja se hrani na listu jabuke, list menja boju, prvo u žućkastu a zatim bronzanu. Ako je brojnost velika mogu se naći i na licu lista kao i na plodovima. Preporuka je da se uradi tretman sa ARMADA 1lit/ha ili ROMECTIN 0,75lit/ha ili AMON 1,25lit/ha ili INVERT 0,75lit/ha ili ABASTATE 1lit/ha ili AKARI STOP 1lit/ha  ili KANEMITE 1,5lit/ha ili ACREMITE 1lit/ha ili FAROS 1lit/ha. Tretmane izvoditi predveče i noću uz veću potrošnju vode, negde oko 1000 lit vode hektaru.