Aktuelnosti

Zaštita jabuke [01.07.2023]

Jabuka

U zavisnosti od lokaliteta i osetljivosti sorti usled stalnih pojava lokalnih pljuskova u većini voćnjaka treba nastaviti zaštitu protiv prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), preporuka je...

U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabučnog smotavca (Cydia pomonella), proizvođačima se preporučuje primena insekticida...

U nekim zasadima je došlo do pojave crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), pa je preporučljivo pregledati zasade jabuka. Crvena voćna grinja se hrani na listu jabuke, list menja boju, prvo u žućkastu a zatim bronzanu. Ako je brojnost velika mogu se naći i na licu lista kao i na plodovima. Preporuka je da se uradi tretman sa... Tretmane izvoditi predveče i noću uz veću potrošnju vode, negde oko 1000 lit vode hektaru.