Aktuelnosti

Zaštita vinove looze [05.07.2023]

Vinova loza

Nestabilno vreme sa čestim padavinama stvara nove povoljne uslove za razvoj infekcije plamenjače vinove loze. Tretnan odraditi...samo za pretplatnike. Nastaviti zaštitu od pepelnice i crne truleži sa...

Zaštitu vinograda od cikade Scaphoideus titanus vektora fitoplazme zlatasto žutilo vinove loze Flavescence doree uraditi sa...samo za pretplatnike