Aktuelnosti

Zaštita paprike [12.07.2023]

Paprika

     Paprika je zametnula plodove na prvom spratu, a cvetanje drugog, možda i najznačajnijeg sprata je u toku. Zahvaljujući suvom vremenu, širenje bakterioza je usporeno. Preporuka je da se uradi zaštita sa: Biotic B 1,5 L/ha uz dodatak Vellamina, Delfama plus ili Wuxala aminofola 2 L/ha u cilju smanjenja stresa od velikih temperatura.

    Jaja sovica i vaši su primećene samo u tragu, pa se trenutno primena insekticida trenutno ne preporučuje.