Aktuelnosti

B i Ca u paprici [20.07.2023]

Paprika

Paprika na otvorenom polju je u fazi cvetanja četvrtog sprat ( ranije rasađene/posejane) ili prvog sprata (kasnije rasađene/posejane). Na velikom broju biljaka imamo formirane plodove na jednom, dva ili čak  tri sprata, radi pospešivanja oplodnje cvetova, kao i poboljšanja čvrstine ploda preporučujemo... da se krene sa prvim od nekoliko tretmana borom i kalcijumom, neke od mogućih opcija su :

Gotove kombinacije : Callamin Bor 3 l/ha ili Boramin Ca 1 l/ha.

Samostalno kombinovanje : Wuxal Boron plus 2 l/ha + Wuxal Calcium 2,5 l/ha; Foliarel 21B 1 l/ha+ Maxflow Ca 1 l/ha; Borovel 1,5 l/ha +Wellamin Kalcijum 1,5 l/ha; Foligal feed Bor 150 1,5 l/ha+Foligal feed Cal pit 1,5 l/ha; Headland Boron 1,5 l/ha+ Lebosol Calcijum forte 1,5 l/ha