Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [02.08.2023]

Vinova loza

Sorte vinove loze ulaze u fenofazu šarka, kada su još uvek osetljive na sivu trulež Botritis cinerea. Nestabilno i kišovito vreme za vikend stvoriće povoljne uslove za razvoj ovog patogena, pa je preporuka da se u narednih 48 sati odradi...