Aktuelnosti

Zaštita vinove loze [02.08.2023]

Vinova loza

Sorte vinove loze ulaze u fenofazu šarka, kada su još uvek osetljive na sivu trulež Botritis cicerea. Nestabilno i kišovito vreme za vikend stvoriće povoljne uslove za razvoj ovog patogena, pa je preporuka da seu narednih 48 sati odradi tretman u zoni grozda sa jednim od navedenih fungicica: TELDOR 0.15%, SWITCH 62.5 WG 0.1%, MOREZMO 0,1%, ZEMBY 0.15% ili ENTER 0.15%. Karenca 21 dan

U vinogradima gde se vidjaju imaga ili larve stenica Halyomorpha halis dodati i : POLUX 0.05% ili PLURES 0.1%, DECIS EXPERT 0.025%