Aktuelnosti

Zaštita jabuke [20.08.2023]

Jabuka

U zavisnosti od sorti i lokaliteta jabuke se nalaze u različitim fazama, početak berbe kod ranijih sorti kao što je Gala, dok kod srednjih i kasnijih sorti dolazi do završnih faza porasta. U cilju sprečavanja pojave truleži ploda u skladištu, preporuka je da se uradi tretman sa ZATO 150g/ha ili NEIMAR 150g/ha ili BELLIS 0,8kg/ha ili ASERIA 0,8lit/ha ili FLUX 1lit/ha ili GEOXE 0,45kg/ha ili MILI 1kg/ha. U zasadima jabuka na feromonskim klopkama je i dalje visoka brojnost leptira jabučnog smotavca (Cydia pomonella), preporuka je dalja zaštita insekticidima AVAUNT 0,5lit/ha ili PLURES 0,8lit/ha ili POLUX 0,5lit/ha ili SCATTO 0,5lit/ha ili DECAQUARD 0,3lit/ha. Prilikom primene preparata voditi računa o karenci.  Karenca za ZATO I NEIMAR je 14 dana, BELLIS, ASERIA, FLUX 7 dana, GEOXE 3 dana, MILI 3 dana.  AVAUNT, PLURES, POLUX, SCATTO, DECAQUARD 7 dana.