Aktuelnosti

Početak zaštite repe od pegavosti (Cercospora beticola) [06.06.2023]

Šećerna repa

Ispunjeni su vremenski uslovi za pojavu primarne infekcije mrke pegavosti u šećernoj repi. Preporuka je da se uradi naseljavanje šećerne repe korisnim bakterijama, odnosno uradi zaštita sa Gramino 1,5 L/ha ili Serenade ASO 4 L/ha.