Aktuelnosti

Zaštita repe od mrke pegavosti [14.06.2023]

Šećerna repa

Preporuka je da se pre najavljenih kiša uradi zaštita šećere repe od pegavosti lista sa: Gramino 1,5 L/ha + Spyrale 0,75 L/ha, a mogu se koristiti i Sigura 0,4 L/ha Score 0,4 L/ha ili Sekvenca 0,4 L/ha ili Currando 0,25 L/ha ili Ambasador 0,15 L/ha ili Different 0,2 L/ha ili Kapoera 0,4 L/ha u kombinaciji sa Galofungin T 0,5 L/ha ili Funomil 0,5 L/ha.