Aktuelnosti

Zaštita repe od bolesti [20.08.2023]

Šećerna repa

    Prisustvo mrke pegavosti se jako razlikuje od njive do njive. Na njivama gde su pege prisutne i na mlađem lišću, preporuka je da se uradi zaštita kombinacijom: 

Curenox 2 kg/ha ili Vitra 3 kg/ha ili Funguran 2 kg/ha ili Cuprocaffaro 2 kg/ha ili Cuprozin 3,5 kg/ha ili ili Champ 1,8 kg/ha ili Neoram 2 kg/ha ili Nordox 1,25 kg/ha ili Cuprablau 3,5 kg/ha ili Bakarni oksihlorid 2 kg/ha ili Mastercorp 4 L/ha il Everest 4 L/ha

u kombinaciji sa: Sigura 0,4 L/ha Score 0,4 L/ha ili Sekvenca 0,4 L/ha Currando 0,25 L/ha, Ambasador 0,15 L/ha ili Different 0,2 L/ha ili Kapoera 0,4 L/ha.

Na njivama gde su pege prisutne samo na starijem lišću, preporuka je da se uradi zaštita samo sa: Serenade ASO 4 L/ha ili Gramino B 1,5 L/ha.