Štetni organizmi

Adoxophies orana - smotavac pokožice ploda

  Vrsta ima dve do tri generacije godišnje. Prezime gusenice drugog i trećeg stupnja u ispucaloj kori grana, između lišća koje pričvrste na stablo. Gusenice se hrane pupoljcima, cvetovima, listovima i pokožicom plodova. Razvija se na jabuci, krušci, ali i dunji, breskvi, kajsiji, teršnji i višnji. Gusenice prve generacije počinju razvoj u proleće kada temperatura pređe 8OC i završavaju ga početkom juna. Gusenice druge generacije su prisutne tokom juna i jula.

Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću feromona tipa Csalomon i vizuelno.

Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Preplatnici će biti upozoreni i na kretanje dalje pojave i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima jabuke i kruške.

O vrsti možete saznati i na adresama:

http://idtools.org/id/leps/tortai/Adoxophyes_orana.htm

https://www.aphis.usda.gov/import_export/plants/manuals/emergency/downloads/nprg-SummerFruitTortrixMoth.pdf