Štetni organizmi

Pandemis heparana - savijač lista

Iako je prvenstveno štetočina lista, zna da pravi i oštećenja na plodu. Plod postaje nepravilnog oblika i razvija se na njemu pokožica koja kvari estetski izgled ploda. Prezimljavaju gusenice drugog i trećeg stupnja razvića u kokonima ispod kore ili ispod lista koga pričvrste svilom za stablo. Čim krene vegetacija gusenice počinju da se hrane uvijajući mlado lišće. Leptiri lete u maju i junu. Jaja polažu na lice lista u grupice od 50 do 80 jaja. Embrionalni razvoj traje 15 do 20 dana. Gusenice se obično hrane na mestima gde se dodiruju dva lista, dva ploda ili list i plod. Druga generacija leptira leti od sredine avgusta do sredine septembra.

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno, metodom otresanja i feromonima tipa Csalomon.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima jabuke i kruške.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6panhep.htm

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Pandemis_heparana/