Štetni organizmi

Panonichus ulmi - crveni pauk

Pri maloj brojnosti prezimljava na račvama dvogodišnjih grana. Pri velikoj brojnosti prezimljava i na drugim granama i mestima u stadijumu zimskih jaja. Piljenje larvi počinje obično u fazi roze pupoljka. Larve se hrane na naličju listova sišući sokove. Na kraju cvetanja obično je u fazi formiranih ženki koje polažu jaja na naličje lista. Pošto ženka živi do 40 dana, a razvoj traje oko 15 do 20 dana, generacije počinju da se prepliću, pa se istovremenno na listu mogu naći i jaja i larve i odrasle grinje. Ima pet do šest generacija godišnje. U toplim i sušnim godinama je veći problem. Veoma brzo razvija rezistentnost prema akaricidima. Zato u suzbijanju treba koristiti pesticide različitih mehanizama delovanja koji imaju glavni ili sporedni efekat na crvenog pauka (Karathane, Nimrod, preparati na bazi sumpora, mineralna ulja…). Takođe kod primene pesticida treba koristiti one koji ne stimulišu razvoj grinja (mankoceb umesto captana).

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno i metodom sume efektivnih temperatura.

 

            Agroupozorenje daje podatke o dinamici razvoja. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima jabuke i kruške.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Panonychus_ulmi/

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6panulm.htm

http://extension.usu.edu/files/publications/publication/euro-red-mites97.pdf