Štetni organizmi

Agrotis ipsilon - ipsilon sovica

             Najčešće prezimi odrasla gusenica, ali i lutka i leptir. Na osnovu leta leptira na svetlosnoj klopci se ne može tvrditi koliko generacija ima ova vrsta kod nas. Leptiri su prisutni od kraja aprila do sredine oktobra, a uglavnom se hvataju pojedinačni leptiri, bez izraženog maksimuma leta. Obzirom da je u pitanju selica, neophodno je stalno praćenje. Takođe jedna ženka može da položi i do 2000 jaja pa bi se nakon migracije brzo mogla pojaviti kao ozbiljna štetočina na širem području. Higrofilna je vrsta. Pogoduju joj je zakorovljene parcele, na kojima usev nije u dobroj kondiciji. Jaja treba tražiti na korovima, sa kojih se seli na gajene biljke. Kritičan broj je 1 do 2 gusenice po metru kvadratnom. Gusenice su fotofobne, pa ukoliko ima potrebe za suzbijanjem, tretmane treba vršiti kasno uveče, noću ili rano ujutro. Kada se prenamnoži, štete pravi na usevima krompira, šećerne repe, uljane repice, kukuruza i paprike i paradajza.Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej.

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira.  Brojke koje su prikazane predstavljaju ukupan broj leptira za predhodnih pet dana. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevima: kukuruza, paprike, paradajza i krompira.

            O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agrotis_ipsilon/

http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/Datasheet.aspx?dsid=3801