Štetni organizmi

Trips meridionalis - breskvin trips

Prezimi odrastao insekat u opalom lišću. Uglavnom živi na cvetovima seleći se sa jedne biljne vrste u cvetanju na drugu. Javlja se na breskvi, kajsiji, šljivi, jabuci, krušci. Osim na cvetovima, hrani se i na mladim plodovima, na kojima se javlja nekrotično tkivo. Ima tri generacije u Mediteranu.

Prezimi odrastao insekat ispod kore i u pukotinama stabla. U vreme cvetanja hrani se laticama, prašnicima. Ženke odlažu jaja na cvetne organe, pa larve oštećuju tek zametnuti plod. Usled toga nastaju nekroze, koje usled rasta ploda formiraju hrapavu pokožicu, pa čak i deformaciju plodova. Naročito su osetljive nekatrine, dok kod bresaka zbog prisustva dlačica ishrana im je otežana. 

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno i metodom otresanja.

 

           Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevu breskve.

 

            O vrsti možete saznati i na adresi:

 http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6thrmer.htm