Štetni organizmi

Lobesia botrana - sivi grožđani moljac

Prezimljava u stadijumu lutke. Leptiri se pile i nakon kratkog roka polažu jaja na grozdove koji su u fazi neotvornih cvetova. Gusenice se zavlače u cvet i izgrizaju ga. Gusenice prave zapredak od svile u kome bude više cvetova. Zapredci se lako uočavaju, ali je tada već obično kasno za suzbijanje jer je šteta već napravljena! Napadnuti grozdovi budu jako rehuljavi. Zato prognoza pojave ima veliki značaj. Moljac ima i do tri generacije godišnje. Druga i treća generacija leptira polaže jaja direktno na bobicu. Gusenice se ubušuju direktno u bobicu i pojedu ceo sadržaj bobice. Kao posledica oštećenja se masovno može javiti i gljiva prouzrokovač sive truleži.

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno i feromonima tipa Csalomon.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u vinovoj lozi.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.inspection.gc.ca/plants/plant-pests-invasive-species/insects/european-grapevine-moth/factsheet/eng/1326832076174/1326832179736

http://ipm.ucanr.edu/EXOTIC/eurograpevinemoth.html

https://www.cdfa.ca.gov/plant/egvm/docs/Varela2010-UCCE-EGVM-factsheet.pdf

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Lobesia_botrana/