Štetni organizmi

Myzocallis coryli - Vaš breskve

            Prezimi u stadijumu zimskih jaja u pazuhu pupoljaka i pukotinama kore. Zimska jaja polaže tokom oktobra. U proleće se pile larve koje se prvo hrane na mladim listićima, a zatim se sele na naličje listova. Listovi na kojima se hrane ostaju ravni, ne kovrdžaju se. Larve se razvijaju u krilate ženke tokom dve do tri nedelje. Ženke legu žive larve. Tokom velikih vrućina i suše brojnost im obično bude mala. Na umerenim temperaturama i visokoj vlažnosti imaju brz razvoj i dostižu visoke brojnosti. U jesen se pojavljuju i mužjaci koji su žutonarandžasti.

            Štete prave samo ako se prenamnože, jer luče mednu rosu zahvaljujući kojoj se na listovima razvijaju gljive čađavice.

            Na leski se javljaju i druge vrste vaši, ali obično u manjem broju.

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno na području Bačke. Na stranici će biti dati podaci o brojnosti. Preplatnici će biti upoznati sa optimalnim vremenima za pregled i konkretnim merama suzbijanja.

 

O vrsti više podataka se može naći na adresama:

 

http://influentialpoints.com/Gallery/Myzocallis_coryli_Hazel_aphid.htm

http://findikci.net/myzocallis-coryli/