Štetni organizmi

Hyphantria cunea - dudovac

            Dudovac ima dve generacije godišnje. Prezimljava lutka. Leptiri se javljaju od sredine aprila do sredine oktobra, a smena generacija se odvija krajem juna i početkom jula. Ženka polaže 500 do 800 jaja. Gusenice su veoma polifagne. Najradije se hrani dudom, jabukom, višnjom i šljivom, ali zna da pravi štete i na orahu, ukrasnom drveću i šiblju. Gusenice se prvo nalaze u grupama u zapredcima, koji se mogu lako uočiti i mehanički ukloniti ako je reč o manjim površinama i zasadima. Kasnije se gusenice razilaze po celom stablu i vrlo brzo prave golobrste. Gusenice koje se razvijaju tokom avgusta i septembra ponekad izgrizaju pokožicu plodova jabučastog voća.

 

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej i vizuelno.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Brojke koje su prikazane predstavljaju ukupan broj leptira za predhodnih pet dana. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima: jabuke, kruške, šljive i oraha.

 

O vrsti možete saznati i na adresama:

 

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Hyphantria_cunea/

 

http://bugguide.net/node/view/453

http://insects.about.com/od/butterfliesmoths/p/Hcunea.htm