Štetni organizmi

Agrotis segetum - ozima sovica

            Vrsta je prisutna u dve do tri generacije godišnje. Prezimljava odrasla gusenica. Pojedinačni primerci znaju da prezime i kao lutka ili leptir. Gusenice prezime na dubini od 10 - 30 cm. U proleće se podiže na 3 - 7 cm dubine. Na ovoj dubini, gusenice prave komorice, odnosno kokone, od zemlje. U ovim komoricama larve se preobraze. Stadijum lutke traje 12 - 15 dana.

            Let leptira prve generacije počinje početkom maja. Nekih godina se pojedinačni primerci javljaju već sredinom aprila. Let leptira ove generacije traje do treće dekade juna, odnosno do prve dekade jula. Veoma je teško odrediti tačnu granicu, jer se različitih godina različito završava let prve i počinje let druge generacije leptira. Sem toga pojedinačni primerci se javljaju i u prelaznom periodu. Maksimalan let se dešava obično sredinom maja.

             Embrionalno razviće traje 7 - 10 dana. Mlade gusenice najpre napadaju korove, na kojima su položena jaja. Polovinom juna one napadaju prolećne useve. Najčešće su to usevi kukuruza koji su kasno posejani ili su zaostali u porastu i mladi usevi industrijske paprike. Najpre se hrane lišćem skeletirajući ga sa naličja. Sa porastom gusenica raste i njihova fotofobnost. Ukoliko ima potrebe za suzbijanjem, tretmane treba vršiti kasno uveče, noću ili rano ujutro. Verovatno se zbog toga V i VI stupanj gusenica hrani isključivo pregrizanjem ne napuštajući zemlju čak ni noću. Razvoj gusenica traje prosečno 28 dana.

            Lutke se masovno javljaju oko sredine jula. Leptiri letnje generacije su u Somboru najbrojniji krajem jula i početkom avgusta. Najveći broj leptira prestaje da leti u prvoj dekadi septembra, dok se pojedini primerci javljaju i u oktobru.

             Razvoj gusenica je nešto duži zbog lošijih vremenskih uslova. On traje 40 - 50 dana. Zbog toga se i u oktobru mogu naći gusenice koje se hrane. Na kraju svog razvoja se ukopavaju na dubinu prezimljavanja. Ova, jesenja generacija zna da pravi štete na usevima semenske šećerne repe, uljane repice i krompira.

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću svetlosnih klopki tipa RO Agrobečej i vizuelno.

             Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Brojke koje su prikazane predstavljaju ukupan broj leptira za predhodnih pet dana. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevima: kukuruza, paprike, paradajza i krompira.

            O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Agrotis_segetum/   http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6agrseg.htm