Štetni organizmi

Diabrotica virgifera - kukuruzna zlatica

Kukuruzna zlatica je štetočina kukuruza. Ima jednu generaciju godišnje. Prezimi u stadijumu jaje na parcelama gde je gajen kukuruz.

Ciklus razvoja Diabrotica virgifera u uslovima Vojvodine:

Stadijum

jan

feb

mart

apri

maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

Larva

- - -

- - -

- - -

- - -

- - +

+++

++ -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Imago

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- ++

+++

+++

+++

+ - -

- - -

- - -

Jaje

+++

+++

+++

+++

+++

- - -

- - -

+++

+++

+++

+++

+++

Napomene:  - nije prisutan stadijum; + prisutan stadijum; + period najvećih šteta 

Pošto se gusenice skoro isključivo razvijaju na korenu kukuruza, ukoliko se kukuruz gaji posle nekog drugog useva, nema potrebe za nikakvim posebnim merama zaštite. Ipak oni koji žele duže od jedne godine da gaje kukuruz na istoj parceli, dobro je da pregledaju svoj kukuruz i ustanove brojnost ove štetočine.Metodologiju utvrđivanja rizika daljeg gajenja u monokulturi možete videti ovde, a da li je potrebno da se hemijski suzbijaju imaga možete videti ovde.

Agroupozorenje prati ovu štetočinu feromonskim i žutim lepljivim klopkama, vizuelno i sumom efektivnih temperatura. Pošto se prvo pojavljuju mužjaci, početak leta imaga se može pratiti pomoću običnih feromonskih klopki. Kasnije preciznije infomacije o letu imaga možemo dobiti pomoću kombinovanih klopki (osim feromona sadrže i hranidbeni atraktant - kukurbitacin). Kombinovane klopke osim mužjaka privlače i ženke.

Agroupozorenje daje informaciju o razvojnom stadijumu kukuruzne zlatice. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme za pregled svojih useva, kako bi pouzdano ustanovili da li na nekoj od parcela mogu ponoviti setvu kukuruza.

O vrsti možete saznati više na adresama:

https://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/western-corn-rootworm.pdf 

http://www.ibma-global.org/upload/documents/ralfdgenv2016diabrotica.pdf