Štetni organizmi

Phyllonorycter corylifoliella - miner belih mina

Prezimljava odrasla gusenica u opalom lišću. Zato je uništavanje lišća odlična mera za smanjivanje napada ove vrste. U proleće se gusenice preobraze u lutku, a leptiri se javljaju pre cvetanja jabuke. Ženke polažu do 50 jaja pojedinačno na lice lista. Razviće traje oko mesec dana, pa se kod nas razvije tri do četiri generacije. Gusenice oštete lisnu površinu, ali list u većoj meri zadržava svoju funkciju, jer su mine od gore bele, a ispod njih je zeleno lisno tkivo. Ne oštećuje sprovodne sudove, pa listovi ne odpadaju. Ipak kada se prenamnoži mora se suzbijati.

 

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno, metodom otresanja i feromonima tipa Csalomon.

 

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima jabuke i kruške.

 

            O vrsti možete saznati i na adresama:

 

http://www.actahort.org/books/800/800_131.htm