Štetni organizmi

Archips podana - mrki savijač

Vrsta ima jednu generacije godišnje. Gusenice oštećuju veliki broj voćaka: jabuku, dunju,  maline, koštičavo voće. Gusenica se pili u avgustu i septembru i obično se hrani lišćem i pokožicom ploda. Nakon preziljavanja, gusenica je prisutna u aprilu i maju na pupoljcima, koje izgrize pa nema cveta.

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću feromona tipa Csalomon i vizuelno.

            Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima: jabuke i kruške.

O vrsti možete saznati više na adresama:

http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Archips_podana/

http://whatcom.wsu.edu/pestsurvey/2002%20Archips%20podana%20Host%20Survey%20Report.pdf   (Fajl je velik 1,5MB)

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6arcpod.htm