Štetni organizmi

Cydia molesta - breskvin smotavac

            Prezimljava u stadijumu gusenice ispod kore, grana ili lišća na zemlji. U proleće gusenice oštećuju pupoljke, mladare i izbojke. Jedna gusenica ošteti dva do četiri letorasta. Ima tri do šest generacije godišnje. Kasnije generacije oštećuju plodove breskve, dunje i kruške. Ponekad pravi štetu u rasadnicima gde oštećuje kalemljena okca.

 

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu pomoću feromona tipa Csalomon, vizuelno i sumom efektivnih temperatura.

 

Agroupozorenje daje podatke o brojnosti. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima breskvi.

 

O vrsti možete saznati više na adresama:

 

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6cydmol.htm

             http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Grapholita_molesta/