Štetni organizmi

Cacopsylla pyri - kruškina buva

            Prezimljava kao odrastao insekat ispod kore drveća. Čim temperatura dostigne 4,5OC, kruškina buva počinje da bude aktivna. To se dešava već tokom zime i početkom proleća. Ženka polaže do 400 jaja u u rano proleće na grane i pupoljke kruške.  Larve se hrane i pri tome luče mednu rosu. Medna rosa im pruža zaštitu od od svih uslova spoljašnje sredine, uključujući i pesticide. Tokom godine ima tri do pet generacija, pa u vreme berbe brojnost može da bude tolika da medna rosa prekrije kompletna stabla i plodove, koje u tom slučaju ne vredi brati. Zbog medne rose na krušci se razvijaju gljive čađavice, pa ceo zasad kruške može da propadne.

            Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno i metodom otresanja.

            Agroupozorenje daje podatke o stadijumu razvoja kruškine buve. Preplatnici će biti upoznati sa daljim kretanjem brojnosti te upozoreni na optimalno vreme primene pojedinih pesticida u zasadima krušaka.

O vrsti možete saznati više na adresama:

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6cacpir.htm     

http://ipm.ucanr.edu/PMG/r603301111.html