Štetni organizmi

Leucoptera malifoliella - miner okruglih mina

Vrsta prezimljava kao lutka. Kokoni ove vrste se mogu naći na stablu i granama, ali i kod peteljke na plodu. Leptiri počinju sa letom obično neposredno pred cvetanje jabuke. Nekoliko dana nakon kopuliranja, ženke polažu oko 50 jaja na naličje listova. Gusenica se pili tako što progriza horion na mestu gde je jaje spojeno sa listom i ubušuje se u list. Svojom ishranom pravi karakteristične okrugle mine. Površina lista usled sušenja epidermisa postaje braon boje. Kada se razvije gusenica progriza rupu, izlazi iz lista a kada nađe pogodno mesto pravi kokon i učauri se. Svake godine razvija tri do četiri generacije godišnje.

Agroupozorenje prati ovu štetočinu vizuelno, metodom otresanja i feromonima tipa Csalomon.

Agroupozorenje daje dinamiku brojnosti leta leptira. Preplatnici će biti upozoreni na dalju pojavu i optimalno vreme primene pojedinih pesticida u usevu jabuke i kruške.

O vrsti možete saznati i na adresama:

http://www.agroatlas.ru/en/content/pests/Leucoptera_malifoliella/

http://www.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR/6leumal.htm

http://www.zf.mendelu.cz/veda-vyzkum/konference/9thconference/sbornik/v334.doc